Arne Dahl (Jan Arnald) ny ledamot av Svenska Deckarakademin

Vid Svenska Deckarakademins höstmöte i Eskilstuna den gångna helgen utsåg vi inte bara årets deckarpristagare, vi valde också in en ny ledamot i akademin, Arne Dahl, eller Jan Arnald som han egentligen heter. Som Arne Dahl har han varit ett välbekant namn i deckarkretsar ända sedan den uppmärksammade deckardebuten med Misterioso (1999), den första boken i A-gruppenserien.

Detta är är ett gammalt nummer av deckartidskriften Clues, där jag skrev en artikel om Arne Dahls Viskleken (2011) och man valde att porträttera författaren på omslaget.

A-gruppen-serien, en ganska traditionell svensk polisromanserie i Sjöwall och Wahlöös och Henning Mankells efterföljd. Den inkluderar elva böcker som skildrar en grupp poliser i Stockholm som löser brott med internationella inslag. Här är det hela polisteamet som är i fokus, med gestalter som bland andra Paul Hjelm, Kerstin Holm och Jorge Chavez, och flera delar i A-gruppenserien har även förvandlats till TV-serier, då med titeln Arne Dahl.

A-gruppenserien följdes sedan upp av Opcop-serien i fyra delar som inleddes med Viskleken (2011). Där förflyttar sig några av A-gruppens medlemmar till en experimentell operativ enhet inom Europol, den så kallade Opcop-gruppen, och tillsammans med kollegor hämtade från hela Europa ägnar de sig åt att bekämpa global brottslighet. Personligen skulle jag säga att just Opcop-serien tillhör något av det mest imponerande som skapats i svensk deckarväg i modern tid, och serien är dessutom närmast emblematisk för den internationelaisering som skett inom den svenska deckaren det senaste decenniet.

Därefter har Dahl skrivit en klurig modern svensk polisthrillerserie i tre delar, en trilogi som präglas av konspirationer och där ingenting är vad det verkar vara. I centrum för serien står Sam Berger och Molly Blom, och den inleddes med Utmarker (2016). Det här är en serie som inte minst visar Dahls bredd, och att han hela tiden är med och driver genreutvecklingen framåt. I allt han skriver finns många nivåer, och inte minst präglas hans böcker av så väl mytologiska och litterära referenser som av initierad samhällsskildring

Efter att ha träffat Arne Dahl, eller kanske snarare Jan Arnald, i många olika deckarsammanhang under åren, på festivaler och mässor, vet jag dessutom att han inte bara kan skriva egna deckare, utan också kan väldigt mycket om genren, så det ska bli väldigt roligt att nu få samarbeta även i akademisammanhang!

Share