CrimeGarden recenserar På ditt samvete av Jenny Åkervall

Jenny Åkervall debuterade 2013 med den politiska thrillern Jag tjänar inte, och nu kommer uppföljaren. Även denna gång är det psykiatern Anna Sager och journalisten Emre Oktan som står i fokus, och vi rör oss huvudsakligen i Stockholm.

CIMG4428

De svenska abortmotståndarna blir alltmer framträdande och tar till allt våldsammare metoder. En ung och vilsen kvinna dras allt längre in i de radikalare kretsarna. Samtidigt positionerar sig Kristdemokraternas nya partiledare tydligt som abortmotståndare, och hennes konservativa syn på familjen får hennes och partiets popularitet att växa. Emre vikarierar som redaktör för tidningen Politiken och förbereder ett specialnummer om abortmotståndarna och partiledaren, och ju mer han gräver desto mer skit hittar han. Anna arbetar med personutredningar på en rättspsykiatrisk klinik. Den man hon får i uppdrag att bedöma övertygar alla om att han är normal och trevlig, men samtidigt är det något som får Anna att vara tveksam till kollegornas uppfattningar.

På ditt samvete är tematiskt framförallt en skildring av nymoralismen och det nya abortmotståndet. En av fiktionens stora fördelar och viktiga funktioner är att kunna gestalta olika perspektiv på och förhållningssätt till viktiga och svåra frågor, samhälleliga och andra. På det sättet kan fiktionen bidra till att läsare kan få nya och fördjupade insikter i vad som pågår i omvärlden, inte minst genom att de får insyn i hur individer med olika ståndpunkter kan tänka och resonera. Men detta är något Åkervall missat att utnyttja i diskussionen om abort, då hon bara vågar sig nära gestalter som tydligt är för fri abort. Den svenska aborträtten är något vi kompromisslöst måste värna om, men för att få människor (läsare) att verkligen förstå hotet mot kvinnors rätt till abort idag hade det varit en fördel att också få se den andra sidans argument på nära håll. Först då kan man verkligen inse hur absurda de är och hur mycket som egentligen är hotat när allt fler börjar ifrågasätta kvinnors rätt till abort.

Som det är nu framställer Åkervall bara abortmotståndarna som militanta galningar, politiska maktjunkies, eller svaga och lättledda individer som desperat klamrar sig fast vid vilken chans till samhörighet som helst. Detta är naturligtvis betydande sidor av abortmotståndet idag, men det säger egentligen ganska lite om hur individerna som är emot abort verkligen tänker, något som romanen kunde gett tillfälle och möjlighet att gestalta. Många sidor av abortmotståndet förblir således osynliga, något som tyvärr gör Åkervalls argumentation för att värna aborträtten mindre verkningsfull.

Samtidigt som intrigen i På ditt samvete huvudsakligen kretsar kring abortfrågan och kring turerna på Annas arbetsplats, får Emres och Annas respektive privatliv också stort utrymme. Och trots de viktiga frågeställningarna kring abort är det nog egentligen i gestaltningen av huvudpersonerna och deras relationer som Åkervalls styrka ligger. Boken kan beskrivas som något slags thriller, lite på gränsen mellan det politiska och det psykologiska utan att riktigt bli varken eller. Det är egentligen inte särskilt spännande, trots att berättelsen innehåller så väl bombdåd som ett gisslandrama, men det finns ett bra driv i berättandet som gör att man ändå gärna läser vidare. Dessutom skriver Åkervall alldeles utmärkt.

Share